Reiki Kliinik

Lastevanemate nõustamine

Written By: Reiki Kliinik

Nõustan lapsevanemaid laste arengut ja kasvatust puudutavates pedagoogilistes küsimustes.

Sageli on lapse arengu- ning käitumisprobleemid tingitud lapsevanemate teadmiste ja kogemuste puudumisest või vanemate omavahelistest suhetest.

Ei ole olemas probleemset last või vanemat, on olemas probleemsed olukorrad ja nende algpõhjused, mida analüüsides on võimalik leida lahendusi, seeläbi parandada lapse ja vanemate vahelisi suhteid ning aidata leida vastastikust mõistmist ja austust.

Mida me nõustamisel käsitleme?

 • Kuidas luua oma lapsega lähedane suhe,
 • Kuidas kuulata last ja kuidas lapsega rääkida,
 • Lapse käitumise taga peituvad vajadused,
 • Kuidas aidata lapsel oma mõtteid ja tundeid väljendada,
 • Vanema ja lapse suhet toetavad kodused rituaalid,
 • Magamaminek ja sellega seonduvad rituaalid,
 • Kuidas lahendada konflikte ja sõlmida kokkuleppeid,
 • Kuidas saaksid vanemad ise oma lapse arengut toetada,
 • Kuidas muuta õppimine mänguliseks ja lapsele huvitavaks,
 • Kuidas lapsega koos looduses mänguliselt õppida,
 • Kuidas last kooliks ette valmistada.

Lapse ja vanemate vaheline suhe kujundab vundamendi kogu eluks, so käitumis- ja mõttemustrid, maailmavaated, hoiakud ja suhtumine ümbritsevasse.

Lapsevanema ja lapse vahelise suhte kvaliteedi eest vastutab alati vanem.

Laps on võimeline õppima ja arenema, kui on tagatud tema emotsionaalne heaolu ja turvalisus.

Turvatunne on see, millele toetudes saab laps olla enesekindel, uudishimulik, loominguline ja mänguline.

Oma lapsega koos kasvamine on üks imelisemaid kogemusi elus, kui teame kuidas seda teha.

Lapsed vajavad meid, st. meie aega ja tingimusteta armastust!

„Lapsed vajavad kõige enam armastust ja tähelepanu siis, kui nad käituvad viisil, mis selleks kõige vähem põhjust annab.“ /Aletha J. Solter/

Luba oma lapsel õide puhkeda ja avada tema anded ja vägi!

Broneerimine:   merle.peipsi@reiki-kliinik.ee   tel: +372 5247289