Lastevanemate nõustamine

Lapsevanemate nõustamined laste arengut ja kasvatust puudutavates pedagoogilistes küsimustes.

Sageli on laste arengu- ning käitumisprobleemid tingitud lapsevanemate teadmiste ja kogemuste puudumisest või vanemate omavahelistest suhetest.

Ei ole olemas probleemseid lapsi või vanemaid, on olemas probleemsed olukorrad ja nende algpõhjused, mida analüüsides on võimalik leida lahendusi, seeläbi parandada laste ja vanemate vahelisi suhteid ning aidata leida vastastikust mõistmist ja austust.

Mida me nõustamisel käsitleme?

 • Kuidas luua oma lastega lähedane suhe,
 • Kuidas kuulata lapsi ja kuidas lastega rääkida,
 • Laste käitumise taga peituvad vajadused,
 • Kuidas aidata lastel oma mõtteid ja tundeid väljendada,
 • Vanemate ja laste suhet toetavad kodused rituaalid,
 • Magamaminek ja sellega seonduvad rituaalid,
 • Kuidas lahendada konflikte ja sõlmida kokkuleppeid,
 • Kuidas saaksid vanemad ise oma laste arengut toetada,
 • Kuidas muuta õppimine mänguliseks ja lastele huvitavaks,
 • Kuidas lastega koos looduses mänguliselt õppida,
 • Kuidas lapsi kooliks ette valmistada.

Laste ja vanemate vaheline suhe kujundab vundamendi kogu eluks, so käitumis- ja mõttemustrid, maailmavaated, hoiakud ja suhtumine ümbritsevasse.

Lapsevanemate ja laste vahelise suhte kvaliteedi eest vastutavad alati vanemad.

Lapsed on võimelised õppima ja arenema, kui on tagatud nende emotsionaalne heaolu ja turvalisus.

Turvatunne on see, millele toetudes saavad lapsed olla enesekindlad, uudishimulikud, loomingulised ja mängulised.

Oma lastega koos kasvamine on üks imelisemaid kogemusi elus, kui teame kuidas seda teha.

Lapsed vajavad meid, st. meie aega ja tingimusteta armastust!

"Lapsed vajavad kõige enam armastust ja tähelepanu siis, kui nad käituvad viisil, mis selleks kõige vähem põhjust annab."      Aletha J. Solter

Luba oma lastel õide puhkeda ja avada nende anded ja vägi!

Lastevanemate nõustamist pakub Reiki kliinikus Merle Peipsi