Maatriks transformatsioon

Maatriks transformatsioon ja tervendamine on muutuse loomine inimese organismi kõige peenemal tasandil – energiaväljas, aatomi tasandil, mis avaldub muutusena organismi kõikidel tasanditel – hinge, vaimu ja füüsilise keha tasandil.

Sisuliselt muudab Maatriks transformatsioon inimese teadvust, mis koosnebki hingest, vaimust, kõikidest keharakkudest ja inimest läbivast ning ümbritsevast energia või infoväljast.
Energia on informatsioon.
Maatriks transformatsiooni põhimõtte alusel koosneb kõik informatsioonist ja igasugust informatsiooni on võimalik alati muuta.

Tervenemine ja tervendamine on osa transformatsioonist. Haigused on igaühe enese poolt esile kutsutud seisundid, mida luuakse jätkuvalt edasi oma mõtte- ja tundemaailmas, kuid kahjuks mitteteadlikult. See töötab nagu programm, mida ei osata peatada ja oma tegevusega loob see programm üha uusi kinnitusi, et kui tunne on ja kuskil valutab, ju siis on ikka see haigus ka olemas. Juba ühest Maatriksi seansist tekib tugevalt tajutav muutus, valud kaovad, mõttemaailm korrastub ja enesetunne paraneb. Tervenemine toimub Maatriksi seansi käigus hetkega. Oluliseks teemaks siinkohal on patsiendi suhtumine ja teadlikkus sellest, mida ta enda mõttemaailmas peale Maatriksi seanssi edasi toimuda laseb. Muutus on teadvuses toimunud, kuid kas mõistus seda aktsepteerib. Teadvus põhineb siinkohal konkreetselt otsitud informatsioonil, mida läbi tunnetuse kinnitatakse. Kui teadvus hakkab otsima vana haigusmustrit, siis leitakse see ka kindlasti tundena üles ja luuakse uuesti vana haigusmuster tagasi. Endine seisund on taastatud.

Tunnetamine on loomine. Tunnetades halba enesetunnet loome endale halva enesetunde. Tundega luues head enesetunnet, saame hea enesetunde. Saame seda, mida enda tundemaailmas hoiame. Alati.
Maatriks transformatsiooni kasutusvaldkond on piiramatu – alustades iseenda tervendamisest kuni võimaluseni muuta maailma enda ümber. Loome lakkamatult iga tundega seisundeid, mis muudavad meie sees kõiki süsteeme, kaasaarvatud neid, millest me teadlikudki ei ole.

Tähtis on olla avatud kõikidele lahendustele ja hoida oma teadlikkus ja tunnetemaailm kõikide võimaluste paremaks muutumise seisundis.
Igaüks on võimeline ära õppima Maatriks transformatsiooni tehnikaid ja ennast tervendama. Kõik on alati olnud võimalik ja on ka edaspidi, kuid nüüdsest oluliselt suuremate võimalustena!

Maatriks transformatsiooni praktiseerib kliinikus Toomas Piik