Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on psühholoogi ja kliendi vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad kliendile rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Nõustamine toimub üksi, koos lapse või teise pereliikmega või terve perega.

Psühholoogilise nõustamise teenust pakub kliinikus Tooomas Piik