Vaimne õpetus

Vaimne õpetus – viis printsiipi

Mikao Usui sõnastatud printsiibid tuletavad meelde, et elada tuleb teadlikult: mitte muretseda, mitte vihastada, õppida austama, kõiki oma tegemisi teha südamega ja olla tänulik olemasoleva eest. Printsiibid sarnanevad kümne käsuga või moraalinormidega (näiteks kohtle teisi nii, nagu sa tahad, et sind koheldakse). Printsiibid püstitavad meile eesmärgid. Edasi sõltub meist endist, kas ja kuidas me tulemusteni jõuame. Meil on olemas käed praktiseerimiseks ja abiks süvenev suhe Reiki energiaga. Printsiibid õpetavad meid elama vennalikus rahus ja üksteisemõistmises; olema tolerantsed suhetes teistega; rahustavad meie mina mures ja vihas; õpetavad meid olema rahul sellega, mis meil on, ning liikuma edasi oma vaimse kasvamise teel.
Need viis Reiki printsiipi toetavad tervist, aitavad teha otsuseid ja valikuid ning toimivad vaimse ja moraalse teejuhina.

Viis printsiipi
Just täna ma ei muretse
Just täna ma ei vihasta
Just täna teen kõiki oma tegemisi südamega
Just täna austan oma vanemaid, õpetajaid ja eakaid inimesi
Just täna näitan tänulikkust igale elavale hingele

Just täna ma ei muretse! Võta endale pisike eesmärk – vähemalt täna mitte muretseda! Mure võib olla tõeline aga ka ettekujutuse vili, mõistuse sünnitis. Mure vastand on lootus ja usaldus. Looda elust parimat. Kui tuleb ette midagi ootamatut, on oluline teada, et see on selles olukorras parim, ka siis, kui olukord on äärmiselt negatiivne. See on õppetund. Täna selle eest, kui see on möödas ning sa võid minna edasi oma teel.

Just täna ma ei vihasta! Viha on energiat rööviv emotsioon. See võib vallanduda kas purustava või ülesehitava energiapuhanguna. Leia kuldne kesktee säästes ennast ja teisi. Tööta oma vihaga: leia vihastamise põhjus ja kõrvalda see – lahenda probleem!

Just täna teen kõiki oma tegemisi südamega! Töö on see, mille abil raha teenitakse. Veendu, kas sa ikka teed tööd, mis sulle meeldib, või teed seda üksnes raha pärast. Sind ootab juba ammu sinu töö – anna endale võimalus temaga kokku saada! Töö on ka igasugune muu tegevus, mille eest otseselt raha ei anta: söögitegemine, kodu koristamine, porgandite rohimine, markide kogumine jne. Tegutse rõõmsa südamega, siis on sellel ka rõõmustavaid tulemusi.

Just täna austan oma vanemaid, õpetajaid ja eakaid inimesi! Neid austades, austad ka nende õpetust ja kogemusi. Austades oma valikuid ja oma teadmisi, austame iseennast ja oma õpetajaid, kellelt me teadmised oleme saanud.

Just täna näitan tänulikkust igale elavale hingele! Me kõik oleme ühest allikast ja üksteisest sõltuvad. Kõikidel on võrdne õigus elada selle päikese all – nii sipelgal, kalal, linnul, loomal kui inimesel, puudel, põõsastel ja rohul. Inimesel on vaid suurem vastutus, kuna temale on antud sügavamalt mõista. Siiski on ta ainult inimhing! Märka teisi enda ümber. Ole tänulik! Oska ütelda tänan ja palun. Need sõnad ei maksa midagi, kuid nende mõju on piiritu.

Eile on ajalugu.
Homme on müsteerium.
Täna on kingitus!

Ela just siin ja praegu, ela täisverelist aktiivset elu. Iga tegu ja selle tagajärg, olgu see siis positiivne või negatiivne, annab kogemuse, millest tuleb õppida, et teha optimaalseid otsustusi ja valikuid, et oma teed mööda edasi liikuda.
Reiki õpetab meid usaldama ennast, vastutama enese ja oma töö eest. Reiki avab silmad meie suhete sügavuse ja ehtsuse, asjade omavaheliste seoste, põhjuste ja tagajärgede nägemiseks.